Παράταση στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»


Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών Εως και την 17:00 (17:00μμ) ώρα της 18ης Μαΐου 2012 (18 – 05 -2012).

Πληροφορίες στα τηλ. 2661039679/6978473592

Νέο Προγραμμα Κατάρτισης Ανέργων με επιταγές «training voucher»


Έναρξη του προγράμματος δράσης «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης»

Νέο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» 2012


Συνέχεια

Προκηρύχθηκε η δράση κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH»


Συνέχεια