Παράταση στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»


Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών Εως και την 17:00 (17:00μμ) ώρα της 18ης Μαΐου 2012 (18 – 05 -2012).

Πληροφορίες στα τηλ. 2661039679/6978473592