Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση σχεδίου δράσης για την επιχειρηματικότητα


Image Συνέχεια

Παράταση στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και συμπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»


Δόθηκε παράταση έως και την 17:00 ώρα της 13ης Αυγούστου 2012 στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για το Προγράμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»‘ με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα (Α.Π. 2358/669/Α2/04.05.2012 ΕΥΔ ΕΠΑΕ). Στην ίδια απόφαση  ενσωματώθηκαν και παρουσιάζονται οι νέες διευκρινίσεις του Οδηγού του Προγράμματος όπως αυτές όπως προέκυψαν από επισημάνσεις του ΕΦΕΠΑΕ και των δικαιούχων.

(Δείτε αναλυτικά τηνΑπόφαση )

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων


Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων Συνέχεια

Ομιλία του Υπουργού κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο του Economist


Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων δήλωσε μεταξυ άλλων τα εξής: «…έχει πολύ μεγάλη σημασία η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Όχι για λόγους δογματικούς, αλλά γιατί μόνο έτσι θα βρουν οι άνεργοι δουλειά. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια χώρα φιλική στις επενδύσεις. Με ένα νέο, απλό και σταθερό για αρκετά χρόνια φορολογικό νόμο. Με περαιτέρω απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με αντιμετώπιση των προβλημάτων αδιαφάνειας στο Δημόσιο τομέα. Με έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, όπως είναι οι τομείς του τουρισμού, της ναυτιλίας, της ενέργειας, της προσαρμοσμένης στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες γεωργίας.

Οι κινήσεις θα γίνουν σε πέντε κυρίως κατευθύνσεις:

Πρώτον, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος το ταχύτερο δυνατόν.

Δεύτερον, η εμπέδωση κλίματος και η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την επιστροφή των καταθέσεων στις Ελληνικές τράπεζες.

Τρίτον, άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για να εξασφαλίσουμε την ενεργότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Τέταρτον, επιδίωξη για τη δημιουργία ενός νέου Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, με στήριξη και από ευρωπαϊκούς πόρους.

Πέμπτον, στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιώξουμε επίσης την όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή οφειλών του Δημοσίου, στις επιχειρήσεις, ύψους 6 δις ευρώ.

Από την άλλη, στο εσωτερικό, θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό τα αναπτυξιακά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας:

–  Το ΕΣΠΑ, με όλες τις κινήσεις που θα επιτρέπουν την επίσπευση της απορρόφησης πόρων – αν και αρκετές από τις δράσεις του συνδέονται με την αντιμετώπιση της ρευστότητας για το οποίο μίλησα.

– Τον Επενδυτικό Νόμο, με κάποιες στοχευμένες διορθώσεις που θα συμβάλουν στην καλύτερη εφαρμογή του.

– Το ΕΤΕΑΝ, προσαρμόζοντας τα προγράμματα στις ανάγκες της αγοράς ειδικότερα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων…»

(Πηγή άρθρου:http://www.ypoian.gr/)

Οδηγός: Τι κάνει η Ε.Ε. για τις ΜΜΕ;


Οι 23 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων και αποτελούν κύριο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην προώθηση της επιτυχούς επιχειρηματικότητας και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των ΜΜΕ, ώστε να τους επιτραπεί να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους στη σημερινή παγκόσμια οικονομία.

Ωστόσο, οι καιροί είναι δύσκολοι για τις μικρές εταιρείες. Τα προβλήματα ταμειακής ροής και η γραφειοκρατία, σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική ύφεση, σημαίνουν ότι οι εταιρείες χρειάζονται βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες.

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προωθήσει την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, δημιούργησε αυτό τον Οδηγό για να στηρίξει τις ΜΜΕ.

Ο Οδηγός παρουσιάζει όλες τις κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ για να βοηθήσει τις ΜΜΕ σε μία σαφή και απλή γλώσσα.

Σχετικά Αρχεία:  Τι κάνει η ΕΕ για τις ΜΜΕ; (Πηγή © Ε.Ε. 2011)
          
  
       .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ (ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΛΠ.)


Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής: Πρόσκληση συμμετοχής για Μητέρες (εγγραφή τέκνων σε παιδικούς σταθμούς, βρεφικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς κλπ.) Περίοδος υποβολής από 13/7/2012 έως 23/7/2012 (Ώρα 13:30)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από μητέρες για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους  σε Δομές και συγκεκριμένα σε Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες μητέρες θα γίνεται μέσω «Εντολών Τοποθέτησης» από την EETAA ΑΕ. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Σε ποιους απευθύνεται: Γυναίκες, που είναι: μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και  μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία

Όροι και προϋποθέσεις

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή

β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή

γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή

δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

Εξαιρούνται: Οι τακτικοί και αορίστου χρόνου Υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου Υπάλληλοι των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού).

Όπου ανακύπτει ερώτημα για την υπαγωγή των υπαλλήλων σ’ αυτές τις κατηγορίες, απαιτείται η σχετική βεβαίωση του εργοδότη για την νομική υπόσταση του φορέα του.

Σημειώνεται ότι από το σύνολο των ανωτέρω (α-δ) προϋποθέσεων εξαιρούνται οι υποψήφιες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ, οι οποίες έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα ΑΜΕΑ τέκνα τους ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης αλλά μόνο σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), καθώς και στα Τμήματα ΑΜΕΑ των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που:
α)  Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

β)  Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών:

Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2012) και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2012), μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα και

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία, εφήβους, και άτομα  με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία. Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

γ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 40.000 €.

Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όλη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο κείμενο της αναλυτικής πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία.

Τι χρηματοδοτείται

Στις γυναίκες που θα επιλεγούν (ωφελούμενες) θα προσφέρονται θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για τα τέκνα τους, από τις προαναφερόμενες Δομές. Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες θα γίνεται μέσω «Εντολών Τοποθέτησης» από την EETAA ΑΕ.

Καταβάλλονται από την ΕΕΤΑΑ οι δαπάνες για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά θέση και ανά κατηγορία θέσης εκτός από το κόστος των υπηρεσιών μετακίνησης, το οποίο θα βαρύνει τις ωφελούμενες μητέρες, εφόσον επιθυμούν την παροχή των σχετικών υπηρεσιών μετακίνησης.

Περίοδος υποβολής από 13/7/2012 έως 23/7/2012 (Ώρα 13:30)

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται σε έντυπη μορφή από τις 13/07/2012, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., από τα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ, στις παρακάτω Διευθύνσεις:

Γραφεία Αθηνών (Μυλλέρου 73-77, 104 6 Αθήνα, στάση ΜΕΤΡΟ «Μεταξουργείο») στα τηλέφωνα 213 320600

Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος, 546 26 Θεσσαλονίκη) στα τηλέφωνα 2310 44714 και 2310 544731.

Γραφείο Θεσσαλίας (Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος 412 22 Λάρισα) στα τηλέφωνα 2410 579220.

Σε ηλεκτρονική μορφή θα διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr.

Η Αίτηση Συμμετοχής συνοδεύεται από τα Παραρτήματα 1 (Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση  μητέρων) και 2 (Έντυπο υποβολής ένστασης μητέρων).

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 13/07/2012 έως 23/07/2012. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η ημέρα Δευτέρα, 23/07/2012 και ώρα 13:30 μ.μ.  Εκπρόθεσμες Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

Προσοχή:
1) Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου που παίρνει η αίτηση από την ΕΕΤΑΑ. Αιτήσεις ή/και δικαιολογητικά που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά τις 23/07/2012, δεν λαμβάνονται υπόψη.
2) Θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη υποβληθείσα και πρωτοκολλημένη αίτηση.
Για τη συμπλήρωση του εντύπου «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση», απαραίτητη είναι η γνώση από τις ενδιαφερόμενες όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, τα οποία οι υποψήφιες θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ στις ακόλουθες Διευθύνσεις αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων μητέρων, ως ακολούθως:

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα – Περιφέρειες: Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος, 546 26 Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα – Περιφέρειες: Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων

Στην «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, οι ενδιαφερόμενες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τεσσάρων (4) εναλλακτικών επιλογών Σταθμών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους και έως δύο (2) εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ – ΜΕΑ σε επίπεδο  πόλης.
δ)  Η επιλογή των Δομών θα γίνει από τους Πίνακες των υπαγχθεισών Δομών ανά Νομό, που έχουν αναρτηθεί από τις 12/07/2012 σε έντυπη μορφή στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ (Αθήνας, Λάρισας, Θεσσαλονίκης) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της www.eetaa.gr  και περιλαμβάνουν τις ηλικίες των τέκνων που αντιστοιχούν σε κάθε είδος Δομής, την επωνυμία του φορέα, που λειτουργεί τη Δομή και τα στοιχεία της εν λόγω Δομής (επωνυμία, κωδικός, είδος Δομής, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας,  τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, το ωράριο λειτουργίας, εξυπηρετούμενες περιοχές).

Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όλη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο κείμενο της αναλυτικής πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία.

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση 2012 Δομές-Μητέρες (DOC – 1,23 Mb)

Πρόσκληση 2011_2012_2013-Μητέρες (DOC – 1,08 Mb)

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eetaa.gr

Διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα

Τηλ 213 1320600   Φαξ 213 1320733

Γραφεία Αθήνας: Β. Κουτσοβασίλης, Φ. Γκούζου, Ε. Παπαγεωργίου, Β. Γιαννούλας, Ι. Γκίνη, Στ.Χαντζιάρας ,Ζ.Κόντου, Κ.Ηλιοπούλου τηλ. 213 1320600 enarmonisi@eetaa.gr

Γραφεία Kεντρ. Μακεδονίας: Ν. Τσίκρας, Ε. Δόμβρη τηλ. 2310 544731, 2310 544714

Γραφεία Θεσσαλίας: Δ.Ζακίλας, Χ. Βαλάκας τηλ. 2410 579220, 2410 579221, 2410 579620

Πηγή άρθρου:espa.gr