Ξεκινά το Πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (100% επιδότηση)


Προκήρυξη της Δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επ. Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» Συνέχεια

Ολα τα αρχεία της προκήρυξης των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ


Δείτε εδώ όλα τα αρχεία σχετικά με την Προκήρυξη του Προγράμματος Ενίσχυσης ΜΜΕ στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Συνέχεια

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών


Προκηρύχθηκε  σήμερα επισημα το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Πιο αναλυτικά: Συνέχεια

Νέα Προγράμματα για νέους & γυναίκες απο τον ΟΑΕΔ


Παρουσιάστηκε χθές απο τους αρμόδιους Υπουργούς το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση των νέων το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 20 προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ.

Συνέχεια

Παράταση σε προγράμματα του ΕΦΕΠΑΕ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως ανακοινώθηκε απο τον ΕΦΕΠΑΕ υπεγράφησαν  οι αποφάσεις εξάμηνης παράτασης/τροποποίησης των Οδηγών των Προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 ενώ αναμένεται η δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (έκδοση ΦΕΚ). Ειδικότερα, οι αποφάσεις αφορούν τα προγράμματα:

  • «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
  • «Πράσινη Επιχείρηση»
  • «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»
  • «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων»

*Δείτε τις αποφάσεις εδώ.