Ξεκινά το Πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (100% επιδότηση)


Προκήρυξη της Δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επ. Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» Συνέχεια