Αποτελέσματα στη Δράση Εναλλακτικός Τουρισμός


Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των Προτάσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

champΗ πρόταση που υπέβαλλε η Corfu Planning έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία απο όλες τις προτάσεις που υποβλήθησαν στο Νομό Κέρκυρας συγκεντρώνοντας 88/100!!! 

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ!