Έναρξη περιόδου υποβολής προτάσεων για τα ΠΕΠ του ΈΣΠΑ.


Ξεκίνησε την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 και θα διαρκέσει δύο μήνες έως τις 25 Απριλίου 2013 η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».

Συνέχεια