Έναρξη δράσης του Ταμείου Δανειοδοτήσεων «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»


Δ.Τ. ΕΤΕΑΝ – Έναρξη δράσης του Ταμείου Δανειοδοτήσεων «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» για παροχή δανείων κεφαλαίου κινήσεως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της επικράτειας

Συνέχεια

Παράταση στην υποβολή προτάσεων της Γυναικείας Επιχειρηματικοτητας (ΕΠΕΑΑ)


H Corfu Planning σας ενημερώνει οτι λόγω συμπληρωματικών διευκρινίσεων και αναδιατυπώσεων παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσωενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 17:00 ώρα της 5ης Απριλίου 2013 (05.04.2013).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Αναμένεται: Νέα Δράση «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»


Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως ανακοίνωσε πρόσφατα, προτίθεται να προκηρύξει δράση με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» με εκτιμώμενο προϋπολoγισμό 30.000.000 €, που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας σύμφωνα με τη σχετική υπ΄αριθμ. Β2 -829Α /2013 (ΦΕΚ 540/Β/2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»».

Συνέχεια

Τροποποίηση παραρτηματων ΙΙ,ΙΙΙ,ΧΙΙ & Παράταση Υποβολής στο προγ/μα ΠΕΠ ΜΜΕ


Εκδόθηκε στις 4/3/2013 η Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013» ως προς:

Συνέχεια

Ένταξη 383 επενδύσεων Εκσυγχρονισμού ΧερσαίωνΕμπορευματικών Οδικών Μεταφορών


Την απόφαση
ένταξης 383 επενδύσεων
Εκσυγχρονισμού Χερσαίων Εμπορικών
Οδικών Μεταφορών στο ΕΣΠΑ υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων
Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Γιώργος Γιαννούσης.

Συνέχεια