Έναρξη δράσης του Ταμείου Δανειοδοτήσεων «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»


Δ.Τ. ΕΤΕΑΝ – Έναρξη δράσης του Ταμείου Δανειοδοτήσεων «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» για παροχή δανείων κεφαλαίου κινήσεως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της επικράτειας

Συνέχεια