Χαμηλότοκα δάνεια για κεφάλαια κίνησης & επενδύσεις


Ξεκίνησαν τα Χαμηλότοκα δάνεια για κεφάλαια κίνησης στα πλαίσια του του προγράμματος «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του ΕΤΕΑΝ  που αφορά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στην τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης. Συνέχεια