Αποτελέσματα Γυναικείας Επιχ/τας ΕΦΕΠΑΕ


Ανακοινώθηκαν μολις τα αποτελέσματα. Για να τα δείτε πατηστε στον ακόλουθο σύνεσμο: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ-signed .

Σήμερα τα αποτελέσματα για το Πρόγ/μα Γυναικείας Επιχ/τας του ΕΦΕΠΑΕ


Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων για την ένταξη και έγκριση έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας». Συνέχεια

Νέο Πρόγραμμα:«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Υποβολές έως 10/10/13


1/8/2013

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο προγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων απο το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ώς εξής:

Συνέχεια