Αποτελέσματα Γυναικείας Επιχ/τας ΕΦΕΠΑΕ


Ανακοινώθηκαν μολις τα αποτελέσματα. Για να τα δείτε πατηστε στον ακόλουθο σύνεσμο: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ-signed .

Σήμερα τα αποτελέσματα για το Πρόγ/μα Γυναικείας Επιχ/τας του ΕΦΕΠΑΕ


Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων για την ένταξη και έγκριση έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας». Συνέχεια