Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία ένταξης των δυνητικά εντασσόμενων στο ΠΕΠ 2013


Από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ δόθηκε στη δημοσιότητα επιστολή του Γενικού Γραμματέα κ. Γ. Γιαννούση με διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των δυνητικά εντασσόμενων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίας-Υπηρεσιών».

Στην επιστολή  αναφέρονται οι όροι και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί απο κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τις προυποθέσεις και επιθυμεί να προχωρήσει στην υποβολή αίτηματος  επαλήθευσης -πιστοποίησης  έργου στο ΕΦΕΠΑΕ έως τις 28/2/2014. Επειδή το αίτημα υποβάλλεται αυστηρά μια κ μοναδική φορά ο δικαιούχος οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός στην τήρηση των όρων και των προυποθέσεων του οδηγού του προγράμματος οσον αφορά την πληρότητα του φακέλου, την ορθή συμπλήρωση των πινάκων, την επιλεξιμότητα των δαπανών και την επιλογή του σωστού τρόπου εξόφλησης για την κάθε δαπάνη. Σημειώνουμε οτι δεν επιτρέπεται υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, δικαιολογητικών ή διορθώσεων. 

Η ομάδα έργου της Corfu Planning βρίσκεται στη διάθεση σας για να σας υποστηρίξει εξατομικευμένα, με εχεμύθεια, επαγγελματισμό και χωρίς καθυστέρηση. Εαν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Αναπτυξιακός Νόμος – Στοιχεία Υποβολών 2013


Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παρουσίασε τα στοιχεία των αιτήσεων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο.Όπως αναφέρει η ανακοίνωση τα στοιχεία αιτήσεων υπαγωγής κατα τη  δεύτερη  περιοδο  του 2013, καταγράφουν περαιτέρω αύξηση της τάξης του 57,1% στον προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων σε σχέση με τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου του 2013 η οποία ήταν ήδη αυξημένη κατά 40% σε σχέση με τη Β’ περίοδο του 2012.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στον Β’ κύκλο του 2013 ανέρχεται σε 842.242.825 Ευρώ έναντι 536.014.738 Ευρώ στον Α’ κύκλο του 2013.

Η συνολική αιτούμενη ενίσχυση ανέρχεται σε 299.152.408 Ευρώ έναντι 196.030.850 Ευρώ το προηγούμενο εξάμηνο. Η υλοποίηση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων θα έχει ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις και στον τομέα της απασχόλησης καθώς αυξάνονται κατά 15,6% οι νέες θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι με το Π.Δ. 158/2013 δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής του συνόλου της αιτούμενης ενίσχυσης και στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο Ν.3908/2011, με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής. Το γεγονός αυτό αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αλλά και στην ταχύτερη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Από τα 239 επενδυτικά σχέδια που κατατέθηκαν πανελλαδικά, τα 65 υποβλήθηκαν στην κεντρική υπηρεσία (Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων) με συνολική αιτούμενη ενίσχυση 468.872.917 Ευρώ.

Σε σχετική δήλωση του ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότης Μηταράκης επισήμανε τα εξής: «Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σημειώνουμε τη μεγάλη αύξηση των αιτημάτων Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες επενδύσεις με την στήριξη του Αναπτυξιακού Νόμου. Οι επιχειρήσεις τολμούν ξανά και αυτό δημιουργεί αισιοδοξία ότι το 2014 θα αποτελέσει την πρώτη χρονιά ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας μετά από 6 χρόνια ύφεσης».

 Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τα στοιχεία των αιτήσεων υπαγωγής έχουν ώς εξής:

Καθεστώς  Αριθμός  Συνολικός Προϋπολογισμός  Συνολικός Ενισχυόμενος Π/Υ  ‘Υψος Ενίσχυσης  ‘Υψος Επιχ/σης  Νέες Θέσεις (ΕΜΕ)
 Ά Κύκλος Περιφερειακή Συνοχή                1,00                         1.684.750,00     1.684.750,00  842.375,00  842.375,00    1,17
 Β Κύκλος  Περιφερειακή Συνοχή              10,00                       14.154.140,35   14.154.140,35 6.358.363,36  6.358.363,36   19,45

– Πίνακας Α΄ κύκλου αιτήσεων για επενδύσεις 2013

– Πίνακας Β΄ κύκλου αιτήσεων για επενδύσεις 2013

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης νέων επενδύσεων που προσφέρει ο Αναπτυξιακός Νόμος επικοινωνήστε μαζί μας.

(via)

Δικαιολογητικά για λήψη προκαταβολής


Αναρτήθηκαν στο σύστημα τα δικαιολογητικά και το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής για την λήψη προκαταβολής στο πρόγραμμα » ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ«

Δείτε τα εδώ:

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!