Πληροφορίες για τους Δυνητικά Δικαιούχους του Προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ»


H Διαχειριστική Ευρωπαικών Προγραμμάτων κοινοποίησε την ακόλουθη παρουσίαση σε μορφή pdf για την διευκόλυνση της υλοποίησης έργων απο τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών» .

Η ομάδα έργου της Corfu Planning βρίσκεται στη διάθεση σας για να σας υποστηρίξει εξατομικευμένα, με εχεμύθεια, επαγγελματισμό και χωρίς καθυστέρηση. Εαν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Δείτε εδώ την παρουσίαση.

 

Έντυπα Τροποποίησης και Ενδιάμεσης Πιστοποίησης του Προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών»


Έντυπα Τροποποίησης και Ενδιάμεσης Πιστοποίησης του Προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών»

Οδηγίες για την κατάρτηση και υποβολή αίτησης ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών

 

(via)