Τροποποίηση KYA & παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Η ομάδα έργου της Corfu Planning σας ενημερώνει ότι μετά από σχετική απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ…

Read More