Ιστορικό

H Corfu Planning συστάθηκε από την Τζίνα Κυριάκη, Στατιστικολόγο-Επιχειρηματικό σύμβουλο η οποία ως ελεύθερος επαγγελματίας – μελετητής ασχολείται από το 2001 με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Η Corfu Planning ενδυναμώνεται και πλαισιώνεται από την ομάδα έργου με έμπειρους μηχανικούς και οικονομολόγους γεγονός που την καθιστά ως μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων.

Η Corfu Planning έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών εντός και εκτός Κέρκυρας (Αθήνα, Πάτρα, Αγρίνιο ). Η ομάδα έργου απαρτίζεται από επαγγελματίες με εξαίρετες σπουδές σε τομείς Marketing, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι κ.α.