Ομιλία του Υπουργού κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο του Economist

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων δήλωσε μεταξυ άλλων τα εξής: «…έχει πολύ μεγάλη σημασία η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Όχι για λόγους δογματικούς, αλλά γιατί μόνο έτσι θα βρουν οι άνεργοι δουλειά. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια χώρα φιλική στις επενδύσεις. Με ένα νέο, απλό και σταθερό για αρκετά χρόνια φορολογικό νόμο. Με περαιτέρω απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με αντιμετώπιση των προβλημάτων αδιαφάνειας στο Δημόσιο τομέα. Με έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, όπως είναι οι τομείς του τουρισμού, της ναυτιλίας, της ενέργειας, της προσαρμοσμένης στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες γεωργίας.
Οι κινήσεις θα γίνουν σε πέντε κυρίως κατευθύνσεις:
Πρώτον, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος το ταχύτερο δυνατόν.
Δεύτερον, η εμπέδωση κλίματος και η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την επιστροφή των καταθέσεων στις Ελληνικές τράπεζες.
Τρίτον, άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για να εξασφαλίσουμε την ενεργότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Τέταρτον, επιδίωξη για τη δημιουργία ενός νέου Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, με στήριξη και από ευρωπαϊκούς πόρους.
Πέμπτον, στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιώξουμε επίσης την όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή οφειλών του Δημοσίου, στις επιχειρήσεις, ύψους 6 δις ευρώ.
Από την άλλη, στο εσωτερικό, θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό τα αναπτυξιακά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας:
–  Το ΕΣΠΑ, με όλες τις κινήσεις που θα επιτρέπουν την επίσπευση της απορρόφησης πόρων – αν και αρκετές από τις δράσεις του συνδέονται με την αντιμετώπιση της ρευστότητας για το οποίο μίλησα.
– Τον Επενδυτικό Νόμο, με κάποιες στοχευμένες διορθώσεις που θα συμβάλουν στην καλύτερη εφαρμογή του.
– Το ΕΤΕΑΝ, προσαρμόζοντας τα προγράμματα στις ανάγκες της αγοράς ειδικότερα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων…»

(Πηγή άρθρου:http://www.ypoian.gr/)