Η Corfu Planning Consulting Services  σας προσφέρει υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων στους τομείς Διοίκησης Επιχειρήσεων ,Στρατηγικής, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και Ανάλυσης Επιχειρήσεων που βοηθούν τους ιδιοκτήτες μικρών μεσαίων επιχειρήσεων να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

  • Υποστήριξη κατά την Υλοποίηση/Διαχείριση Έργων από Δημόσιους Φορείς.
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες: Σκοπιμότητας επενδύσεων, Μελέτες βιωσιμότητας, Μελέτες Κόστους – Οφέλους
  • Χρηματοοικονομικές  αναλύσεις που θα επιτρέπουν τον άριστο σχεδιασμό των επενδύσεων και τη χρηματοδότηση τους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον επενδυτή.
  • Κοστολόγηση & Ανάλυση κερδοφορίας , υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (Best Practices)  για την αύξηση της κερδοφορίας.
  • Ανάλυση ανταγωνισμού και  εσωτερικής οργάνωσης επιχείρησης εντοπισμός προβλημάτων και ισχυρών σημείων :ώστε η  επιχείρηση   να λάβει μία απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξή τους (SWOT Analysis).
  • Αναλαμβάνουμε να σας φέρουμε σε επαφή με εταιρείες ιδρύματα πελάτες προμηθευτές συμπληρωματικές του κλάδου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο ώστε να δημιουργήσετε ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας (European Cluster Alliance).
  • Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης, που οδηγεί στην μείωση του κόστους και ταυτόχρονα σε αύξηση του ενδιαφέροντος που έχουν οι εργαζόμενοι στην δουλειά τους.