Στην Σελίδα αυτή θα ενημερώνεστε για τα νέα της Corfu Planning

  • Υπηρεσία Δωρέαν ελέγχου Επιλεξιμότητας απο  την Corfu Planning  ακολουθήστε τον σύνδεσμο .
  • Νέα Υπηρεσία από την Corfu Planning : Αναλαμβάνουμε σε συνεργασία μαζί σας να συντάξουμε το προαπαιτούμενο επιχειρηματικό σας σχέδιο ώστε να υποβάλετε ένα πλήρη φάκελο στις συνεργαζόμενα με το ΕΤΕΑΝ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για την χορήγηση δανείου μέσω της δράσης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας  «  Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα»  & « Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»