Η Corfu Planning δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο στην έρευνα, μελέτη, σχεδιασμό και προγραμματισμό επενδυτικών σχεδίων (business plans) προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να καταθέσουν φάκελο υποβολής στα Επιδοτούμενα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε:

  • Tον έλεγχο κάλυψης των προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης,
  • Tην αξιολόγηση του επενδυτικού προγράμματος και επιλογή του πλέον συμφέροντος χρηματοδοτικού σχήματος για τον επενδυτή,
  • Tην συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία,
  • Tην οικονομική ανάλυση και μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης,
  • Tην κατάρτιση και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στον αρμόδιο Φορέα,
  • Tην εκπόνηση και υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων,
  • Tην υποστήριξη του φορέα κατά το στάδιο της αξιολόγησης της πρότασης και μέχρι την οριστική έγκριση,
  • Tην επίβλεψη και διαχείρισης κατά την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων,
  • Tην προετοιμασία της επιχείρησης για τη διενέργεια επιτόπιου ή/και ηλεκτρονικού ελέγχου,
  • Tην σύνταξη της έκθεσης ενδιάμεσου ελέγχου (για την πρώτη εκταμίευση) καθώς και την έκθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω του ΠΣΚΕ του Υπ. Οικονομικών .

 

Η Corfu Planning σας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ωστε να μάθετε εαν η δραστηριότητα που σας ενδιαφέρει μπορεί να επιδοτηθεί .

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε μια πρώτη συνάντηση με τα στελέχη μας και να ενημερωθείτε περαιτέρω για τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας καθώς και να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις τρέχουσες Επιδοτήσεις για Επιχειρήσεις ή για Ιδιώτες.

Για τα ενεργά προγράμματα επιλέξτε εδώ