Η Corfu Planning  διαθέτει μεγάλη πείρα στον ευαίσθητο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών Πληροφορικής.  

Παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθ’ όλο τον κύκλο ζωής της πληροφορικής επένδυσης: από την διαμόρφωση μίας επιχειρησιακά “έξυπνης” πληροφορικής στρατηγικής, την ένταξη της πρότασης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης  στην υποστήριξη της υλοποίησης, έως την παραλαβή και την παραγωγική λειτουργία.

Επίσης  σχεδιάζει και υλοποιεί  εξειδικευμένα συστήματα πληροφόρησης για τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και των Οργανισμών.