Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση σχεδίου δράσης για την επιχειρηματικότητα

ImageΣτην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα τεράστιο επιχειρηματικό δυναμικό που παραμένει αναξιοποίητο: μόλις ένας στους δέκα ευρωπαίους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα τη στιγμή που σχεδόν ένας στους δύο θα επιθυμούσε να το κάνει αν είχε τη δυνατότητα. Η απελευθέρωση αυτού του δυναμικού με την παροχή των κατάλληλων κινήτρων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και τη διατήρηση των υφιστάμενων είναι μία από τις ισχυρότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην παρούσα συγκυρία της οικονομικής ύφεσης και της αύξησης της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων.
Η προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η δημιουργία ευνοϊκών για την επιχειρηματικότητα συνθηκών βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής στρατηγικής. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να δώσει στη δημοσιότητα, το προσεχές φθινόπωρο, ένα Σχέδιο Δράσης για την Επιχειρηματικότητα και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση των βασικών παραμέτρων και τον εντοπισμό εκείνων των μέτρων πολιτικής που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η διαβούλευση απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς στήριξης της επιχειρηματικότητας καθώς και σε μεμονωμένους επιχειρηματίες.
Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο μέσω του διαδικτυακού τόπου http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=entrepreneurship και η προθεσμία για την υποβολή των απαντήσεων είναι η 1η Οκτωβρίου 2012.
(Αναδημοσίευση απο http://www.startupgreece.gov.gr)