Νέα προγράμματα Εγγυήσεων απο την Eurobank & το Ε.Τ.Ε.Α.Ν

Συνεργασία  Eurobank με  Ε.Τ.Ε.Α.Ν
Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012 ανακοινώθηκε οτι η Τράπεζα Eurobank υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) για την υλοποίηση του προγράμματος «Παροχή Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών υπέρ των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων».
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εξασφαλίσεις, να αξιοποιήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ ώστε να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους με τη χρήση των εγγυητικών επιστολών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η παροχή ρευστότητας είναι ο κρισιμότερος παράγοντας για την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης εγγυητικών επιστολών στις συναλλαγές τους και αφορά τόσο σε υφιστάμενες, όσο και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης εγγυητικών επιστολών στις συναλλαγές τους και αφορά τόσο σε υφιστάμενες, όσο και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση “η τράπεζα, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος, εντάσσοντας και συνδυάζοντάς το με τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της”.
Οι όροι και οι προυποθέσεις θα ανακοινωθούν με την επίσημη έκδοση του οδηγού εφαρμογής τους προγράμματος.
Για να είστε ενήμεροι για τις προθεσμίες, τους όρους και τις προυποθέσεις του εν λόγω προγράμματος ή εαν θέλετε απλά να σας ενημερώσουμε οτι ξεκίνησε το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.