Σημεία ενδιαφέροντος της Συνέντευξης Τύπου σχετικά με τις Πρωτοβουλίες του Υπουργείου ΑνΥπ για το ΕΣΠΑ

Στην εισήγηση του ο  Υπουργος ΑνΥπ κ. Κωστής Χατζηδάκης σχετικά με την αναθεώρηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 & το Νέο Κύκλο προκήρυξης κρατικών ενισχύσεων ανέφερε τα εξής:
…”Το συγκεκριμένο ΕΣΠΑ είχε σχεδιασθεί το 2005 με 2006. Σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον και υπό διαφορετικές συνθήκες. Σήμερα, η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά λόγω ύφεσης. Επομένως είναι αναγκαία η αναθεώρηση τόσο για να ανταποκριθούμε στην κρίση όσο και για να μη χαθούν οι σχετικοί πόροι από διάφορα προγράμματα.  Η δεσμευση ήταν να υποβληθεί η πρόταση αναθεώρησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτό έγινε. Η διαδικασία έγκρισης είναι σε εξέλιξη και οι αποφάσεις αναμένονται τον Νοέμβριο. Ειδικότερα, με την αναθεώρηση, ενισχύονται οι νέες αναπτυξιακές δράσεις με αιχμή τις δράσεις επιχειρηματικότητας. Η έμφαση δίνεται σε τρεις τομείς:

  • Πρώτον, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω νέου κύκλου προκήρυξης κρατικών ενισχύσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
  • Δεύτερον, στη στήριξη της παραγωγικής επιχειρηματικότητας μέσω του νέου Επενδυτικού Νόμου.
  • Τρίτον, στη στήριξη του εξαγωγικού χαρακτήρα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Περαιτέρω, με εσωτερική ανακατανομή πόρων στα ΠΕΠ, χωρίς αλλαγή του συνολικού προϋπολογισμού, χάρη στη μεταφορά ορισμένων έργων των ΠΕΠ στα τομεακά προγράμματα: Προσπελασιμότητα και Περιβάλλον, εξοικονομούνται πόροι μέσα στα ΠΕΠ , για την ενίσχυση των δράσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (500 εκατομμύρια για την προκήρυξη για τις ΜμΕ, 330 εκατομμύρια για το Εγγυοδοτικό Ταμείο για τις ΜμΕ)”

Σχετικά με το πρόγραμμα των ΠΕΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόσο ο κ. Υπουργός όσο και ο κ. Γιαννούσης  (Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων ΕΣΠΑ) είπαν ότι θα προέλθει το ποσό από την αναθεώρηση η οποία αποφασίζεται εντός του Νοεμβρίου οπότε και σχεδιάζεται να προχωρήσουν σε αυτή την προκήρυξη περί το τέλος του έτους. Δεν μπορουν να το προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια αυτή τη στιγμή, διότι είναι και θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις Περιφέρειες. Σημειώθηκε δε ότι δεν γίνεται αύξηση πόρων, γίνεται ανακατανομή. Αυτή η ανακατανομή πρέπει να εγκριθεί, πρέπει να υιοθετηθεί, να τροποποιηθούν τα προγράμματα τα οποία τα έχουν υποβληθεί. Χωρίς την αναθεώρηση δηλαδή, ώστε να αφαιρέσεις από κάποιον άξονα να προσθέσεις έναν άλλον και τα λοιπά, δεν μπορεί να διαμορφωθεί αυτό το ποσό.Εντός του επομένου διμήνου λοιπόν αναμένεται να έχει βγεί το πρόγραμμα επίσημα.
(via)