Ανακοινώθηκαν 201 νέες εντάξεις στη δράση digi-retail, απο την Κ.τ.Π. Α.Ε.

Όπως ανακοίνωθηκε χτες απο την ΚτΠ ΑΕ συνολικά 201 νέα επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στη δράση «digi-retail» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία αφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα του λιανικού εμπορίου.
Τα 201 νέα σχέδια που εντάσσονται, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 8,1 εκατ. ευρώ και η συνολική επιχορήγηση (Δημόσια Δαπάνη) που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 4,36 εκατ. ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στη δράση «digi-retail» έως σήμερα ανέρχονται σε 2.529 και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 115,9 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εντάξεις στη δράση «digi-retail» μέχρι σήμερα έχουν ως εξής:

Επιπλέον, για όσες επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει την επένδυσή τους και έχουν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης, έχει ξεκινήσει από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. η διενέργεια επαλήθευσης – πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη καταβληθεί επιχορηγήσεις συνολικού ύψους €220.000,00 ευρώ στις επιχειρήσεις που έχουν συμμετάσχει στη δράση «digi-retail» και έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρώσει επιτυχώς την επένδυσή τους.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. η διαδικασία χορήγησης προκαταβολών σε όσες επιχειρήσεις υποβάλουν αίτημα προκαταβολής επιχορήγησης και έχουν ήδη καταβληθεί επιχορηγήσεις προκαταβολής συνολικού ύψους €833.000,00 ευρώ ενώ, στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» διατίθενται συνολικά πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τη συνδρομή πόρων όλων των ΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.
Σχετικά Αρχεία
Πίνακας νέων ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων (14η ένταξη)
Συγκεντρωτικός πίνακας ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων (14η ένταξη)
Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων  σε Επιχειρησιακά Προγράμματα/ Δράση digi-retail
(via)