Χαμηλότοκα δάνεια για κεφάλαια κίνησης & επενδύσεις

Ξεκίνησαν τα Χαμηλότοκα δάνεια για κεφάλαια κίνησης στα πλαίσια του του προγράμματος «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του ΕΤΕΑΝ  που αφορά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στην τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.
Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από υφιστάμενες όσο και από υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συγκεκριμένων οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια. Τα δάνεια θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις, καθώς το 50% των κεφαλαίων που αφορά στην συμμετοχή του  ΕΤΕΑΝ θα είναι άτοκα. Έτσι το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχειρήσεως.
Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης θα διαμορφώνονται από 10.000 έως 300.000 ευρώ ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.
Τα επενδυτικά δάνεια διαμορφώνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.
Υπενθυμίζεται πως οι 14 τράπεζες που συμμετέχουν είναι οι εξής:

 1. ALPHA BANK
 2. ATTICA BANK
 3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 4. EFG EUROBANK SA
 5. NEA PROTON BANK
 6. ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 7. PROBANK A.E.
 8. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
 9. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 10. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ
 12. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 13. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 14. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε μαζί μας.