Δικαιολογητικά για λήψη προκαταβολής


Αναρτήθηκαν στο σύστημα τα δικαιολογητικά και το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής για την λήψη προκαταβολής στο πρόγραμμα » ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ«

Δείτε τα εδώ:

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!