Δικαιολογητικά για λήψη προκαταβολής

Αναρτήθηκαν στο σύστημα τα δικαιολογητικά και το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής για την λήψη προκαταβολής στο πρόγραμμα ” ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δείτε τα εδώ:

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!