Αναπτυξιακός Νόμος – Στοιχεία Υποβολών 2013

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παρουσίασε τα στοιχεία των αιτήσεων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο.Όπως αναφέρει η ανακοίνωση τα στοιχεία αιτήσεων υπαγωγής κατα τη  δεύτερη  περιοδο  του 2013, καταγράφουν περαιτέρω αύξηση της τάξης του 57,1% στον προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων σε σχέση με τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου του 2013 η οποία ήταν ήδη αυξημένη κατά 40% σε σχέση με τη Β’ περίοδο του 2012.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στον Β’ κύκλο του 2013 ανέρχεται σε 842.242.825 Ευρώ έναντι 536.014.738 Ευρώ στον Α’ κύκλο του 2013.

Η συνολική αιτούμενη ενίσχυση ανέρχεται σε 299.152.408 Ευρώ έναντι 196.030.850 Ευρώ το προηγούμενο εξάμηνο. Η υλοποίηση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων θα έχει ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις και στον τομέα της απασχόλησης καθώς αυξάνονται κατά 15,6% οι νέες θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι με το Π.Δ. 158/2013 δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής του συνόλου της αιτούμενης ενίσχυσης και στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο Ν.3908/2011, με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής. Το γεγονός αυτό αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αλλά και στην ταχύτερη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Από τα 239 επενδυτικά σχέδια που κατατέθηκαν πανελλαδικά, τα 65 υποβλήθηκαν στην κεντρική υπηρεσία (Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων) με συνολική αιτούμενη ενίσχυση 468.872.917 Ευρώ.

Σε σχετική δήλωση του ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότης Μηταράκης επισήμανε τα εξής: «Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σημειώνουμε τη μεγάλη αύξηση των αιτημάτων Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες επενδύσεις με την στήριξη του Αναπτυξιακού Νόμου. Οι επιχειρήσεις τολμούν ξανά και αυτό δημιουργεί αισιοδοξία ότι το 2014 θα αποτελέσει την πρώτη χρονιά ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας μετά από 6 χρόνια ύφεσης».

 Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τα στοιχεία των αιτήσεων υπαγωγής έχουν ώς εξής:

Καθεστώς  Αριθμός  Συνολικός Προϋπολογισμός  Συνολικός Ενισχυόμενος Π/Υ  ‘Υψος Ενίσχυσης  ‘Υψος Επιχ/σης  Νέες Θέσεις (ΕΜΕ)
 Ά Κύκλος Περιφερειακή Συνοχή                1,00                         1.684.750,00     1.684.750,00  842.375,00  842.375,00    1,17
 Β Κύκλος  Περιφερειακή Συνοχή              10,00                       14.154.140,35   14.154.140,35 6.358.363,36  6.358.363,36   19,45

– Πίνακας Α΄ κύκλου αιτήσεων για επενδύσεις 2013
– Πίνακας Β΄ κύκλου αιτήσεων για επενδύσεις 2013

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης νέων επενδύσεων που προσφέρει ο Αναπτυξιακός Νόμος επικοινωνήστε μαζί μας.

(via)