Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία ένταξης των δυνητικά εντασσόμενων στο ΠΕΠ 2013

Από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ δόθηκε στη δημοσιότητα επιστολή του Γενικού Γραμματέα κ. Γ. Γιαννούση με διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των δυνητικά εντασσόμενων στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίας-Υπηρεσιών”.

Στην επιστολή  αναφέρονται οι όροι και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί απο κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τις προυποθέσεις και επιθυμεί να προχωρήσει στην υποβολή αίτηματος  επαλήθευσης -πιστοποίησης  έργου στο ΕΦΕΠΑΕ έως τις 28/2/2014. Επειδή το αίτημα υποβάλλεται αυστηρά μια κ μοναδική φορά ο δικαιούχος οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός στην τήρηση των όρων και των προυποθέσεων του οδηγού του προγράμματος οσον αφορά την πληρότητα του φακέλου, την ορθή συμπλήρωση των πινάκων, την επιλεξιμότητα των δαπανών και την επιλογή του σωστού τρόπου εξόφλησης για την κάθε δαπάνη. Σημειώνουμε οτι δεν επιτρέπεται υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, δικαιολογητικών ή διορθώσεων. 

Η ομάδα έργου της Corfu Planning βρίσκεται στη διάθεση σας για να σας υποστηρίξει εξατομικευμένα, με εχεμύθεια, επαγγελματισμό και χωρίς καθυστέρηση. Εαν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.