Αποτελέσματα στο Πρόγραμμα “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 2”: 100% επιτυχία η Corfu Planning!!!

1st place

Ανακοινώθηκαν μολις τα αποτελέσματα στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)» .  Επιτυχία 100% για μία ακόμα φορά απο την ομάδα έργoυ της Corfu Planning, το μοναδικό Γραφείο Συμβούλων Επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που υπέβαλλε προτάσεις. Ευχαριστούμε τους Πελάτες μας που μας εμπιστεύθηκαν για μια ακόμα φορά!!!

(Δείτε τα αποτελέσματα εδώ)…