ΠΕΠ 2013: Αποτελέσματα εξέτασης Αιτημάτων Θεραπείας

Ανακοινώθηκανστις 26/6/2014 τα αποτελέσματα των επιτροπών που εξέτασαν τα αιτήματα θεραπείας των επενδυτών για το πρόγραμμα α «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» .

Δείτε τα αποτελέσματα ανα  Περιφέρεια εδώ:

 
Ενημέρωση 30/6/2014