Προκαταβολές στο πρόγραμμα “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ”

Εν αναμονή του Οδηγού Υλοποίησης του προγράμματος  “Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”, το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία χορήγησης προκαταβολής της επιχορήγησης  όπου οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν προκαταβολικά εως και το 100% της επιχορήγησης εφόσον προσκομίσουν ισόποση τραπεζική εγγυητική επιστολή.

Το πρόγραμμα  “Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”  παρέχει ενισχύσεις σε υφιστάμενες επιχειρήσεις  με στόχο το σχεδιασμό, παραγωγή και προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού επιδοτώντας έως και το  55 % του κόστους του επενδυτικού τους σχεδίου.

Η Corfu Planning υπεβάλε για λογαριασμό πελατών της  δύο επενδυτικές προτάσεις (οι μοναδικές στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) οι οποίες εγκρίθηκαν (100% επιτυχία).

Επειδή η υλοποίηση ενος επενδυτικού σχεδίου απαιτεί εξαιρετική προσοχή, θα πρέπει όλες οι κινήσεις να γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς του προγράμματος προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις/προβλήματα στην εκταμίευση της επιχορήγησης. Τα έμπειρα στελέχη μας μπορούν να σας καθοδηγήσουν  υπεύθυνα και αξιόπιστα ώστε να υλοποιήσετε επιτυχώς την επένδυσή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας!