Απόφασης Παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγ/τος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)

exportΑνακοινώθηκε χθες με σχετική απόφαση του Υφυπουργού Αναπτυξης  η παράταση για τα ενταγμένα έργα του προγράμματος «Εξωστρέφεια –Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και  Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η εν λόγω απόφαση τροποποιει αντίστοιχα  όλες οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια–Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ), με ανάλογη εφαρμογή ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων, όπου αυτό απαιτείται.

Ειδικότερα  η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται αυστηρά σε 20 μήνες και 20 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης χωρίς δυνατότητα παράτασης . Σημειώνουμε δε οτι απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός της χρονικής διάρκειας υλοποίησης των έργων όπως αυτή καθορίζεται στο  Κεφάλαιο 9 του παρόντος, δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης.

Δείτε εδω την σχετική απόφαση.

globe