Αποτελέσματα Νεοφυής 2016

winnΤο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».  Η Περιφερειών Ιονίων Νήσων αξιολογήθηκε μαζί με τις Περιφέρειες   Πελοποννήσου, Κρήτης , Βορείου Αιγαίου & Δυτικής Μακεδονίας  οπου συνολικά υποβλήθηκαν 1035 αιτήσεις. Εξ αυτών θετικό αποτέλεσμα -Ένταξη- πέτυχαν οι  275 δηλαδή ποσοστό επιτυχίας 26,57%.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ειδικότερα οι επιτυχίες ηταν 31 ήτοι ποσοστό 11,27% στο συνολο των εγκεκριμμένων προτάσεων όλων των περιφερειών κατάταξης φέρνοντας την στην 3η θεση μετα την Περιφέρεια Πελοπονησου και την  Περιφέρεια Κρήτης που αναμενόταν να είναι στις πρώτες θέσεις.

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του εν λογω προγράμματος & των εξειδικευμένων προυποθέσεων που απαιτούσε να εκπληρωθούν, διαφαινόταν εξαρχής οτι δεν ήταν ενα πρόγραμμα για το καθένα. Τα στελέχη μας λειτουργώντας συμφωνα με την υψηλή επιστημονική κατάρτιση και την επαγγελματική ευσυνειδησία που τους χαρακτηρίζει, ενημέρωσαν λεπτομερώς κάθε ενδυνάμει επενδυτή για την βαθμολογία που συγκέντρωνε η επιχειρηματική του ιδέα σε καθε ένα απο τα βαθμολογούμενα κριτήρια, υποβαλλοντας επιλεκτικά προτάσεις οι οποίες αφενος μεν ήταν επιλέξιμες λογω τυπικών προυποθέσεων, αφετέρου δε αποτελούσαν “Νεοφυείς” δράσεις. Τα αποτελέσματα δικαίωσαν την επιλογή μας και την εμπιστοσυνη των πελατών που μας εμπιστεύτηκαν καθώς τα έργα μας εντάχθηκαν σε ποσοστό 100%. 

Στο σχετικό πεδίο θα δείτε τα αποτελέσματα για όλη την Ελλάδα. Οι δυνητικά εντασσόμενοι φέρουν την ένδειξη «ΝΑΙ» στην τελευταία στήλη του πίνακα και θα κληθούν μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά ένταξης.

Καλη επιτυχια σε όλους!!!

*Corfu Planning, ένας Σύμβουλος δίπλα σας!!!