Αποτελέσματα αιτήσεων στη Δράση «Ενίσχυση ΜΜΕ που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Π.Ι.Ν.

Έγκριση συγκεντρωτικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

Δείτε αναλυτικά εδώ