Τα νέα του ΕΣΠΑ

Εγκρίνονται δυο ακόμα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και το Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας

Δυο ακόμη προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 έλαβαν σήμερα έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και το Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικά το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης είναι το πρώτο που εγκρίνεται από όλα τα αντίστοιχα προγράμματα στην Ευρώπη, γεγονός που επικυρώνει με τον πιο επίσημο τρόπο το υψηλό επίπεδο και την ποιότητα του εθνικού σχεδιασμού για τη μετάβαση της χώρας μας σε κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Αυτή η πρωτιά καθιστά πλέον εφικτή τη χρηματοδότηση έργων και επενδύσεων που θα δώσουν νέα πνοή ανάπτυξης στις επηρεαζόμενες περιοχές, με βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει 1.63 δισ. για την άμβλυνση των επιπτώσεων της ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης στην τοπική οικονομία και κοινωνία, εκ των οποίων 1,38 δισ. ευρώ αποτελούν κοινοτικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Το Πρόγραμμα θα στηρίξει την ενεργειακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία, τη Μεγαλόπολη και τους παρακείμενους δήμους και τη σταδιακή κατάργηση των σταθμών παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη. Η υποστήριξη του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης θα προωθήσει τη διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της επανειδίκευσης των ανθρώπων που επηρεάζονται από τη μετάβαση.

Λίγο περισσότεροι από τους μισούς πόρους του Προγράμματος θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα μέσω χρηματοδότησης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, επιχειρηματικών υποδομών και της ανάπτυξης ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των εταιρειών και της έρευνας και της καινοτομίας.

Ένα άλλο μεγάλο μέρος των κονδυλίων (20,4% του συνόλου) θα ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό και τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού στις πληγείσες περιοχές (skilling-upskilling-reskilling) και θα προωθήσει την απασχόληση. Η στήριξη του Ταμείου στοχεύει επίσης στην ενεργειακή μετάβαση, την προσαρμογή της χρήσης γης και την κυκλική οικονομία (ενεργειακές αναβαθμίσεις, ενίσχυση της αυτοπαραγωγής μέσω ενεργειακών κοινοτήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτροκίνησης και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας).

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας, που εγκρίθηκε επίσης σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αξιοποιήσει πόρους 714 εκ. ευρώ, σε σημαντικές επενδύσεις για τον εξοπλισμό αλλά και για τα συστήματα πρόληψης, αντιμετώπισης – διαχείρισης και έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικούς κινδύνους που δεν σχετίζονται με το κλίμα και ανθρωπογενείς κινδύνους, καθώς και για εξοπλισμό πυρόσβεσης.

(via)