Πληροφοριακό Γράφημα για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, αναμένεται να επιτελέσει καθοριστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και στην υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Στο πληροφοριακό γράφημα που παρουσιάζεται εδώ, μπορείτε να δείτε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της δομής του Προγράμματος.

(via)