Είμαστε όλοι Πολίτες_Χρηματοδότηση ΜΚΟ

Η ομάδα έργου της Corfu Planning αναλαμβάνει την επιστημονική  στήριξη Εθελοντικών ΜΚΟ κατα την κατάρτιση  προτάσεων…

Read More