Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας για 897 επαγγέλματα !!!

Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομικές δραστηριότητες, στις οποίες εντάσσονται 897 επαγγέλματα…

Read More