Δικαιολογητικά για λήψη προκαταβολής


Αναρτήθηκαν στο σύστημα τα δικαιολογητικά και το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής για την λήψη προκαταβολής στο πρόγραμμα » ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ«

Δείτε τα εδώ:

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Aπεμπλοκή των κονδυλίων του ΕΤΕΑΝ προς ενίσχυση της ρευστότητας


Συνέντευξη τύπου έδωσε χθές ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκης όπου αναφέρθηκε στις πράξεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί και εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο δράσεων που αναπτύσσει το Υπουργείο για τη ρευστότητα, το οποίο περιλαμβάνει το χρηματοδοτικό μηχανισμό 1 δις ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στηρίζεται από το ΕΣΠΑ, το Εγγυοδοτικό Ταμείο &  την αποδέσμευση κονδυλίων ύψους 440 εκατομμυρίων ευρώ γι’ αυτές τις επιχειρήσεις με την εγγύηση του Υπουργείου Οικονομικών.

Όλα αυτά σχετίζονται με την ΕΤΕπ και την μεταξύ τους συνεργασία ενώ ταυτόχρονα, προωθούνται οι δράσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ. Κύριο μέλημα του Υπουργείου είναι η άμεση απεμπλοκή των κονδυλίων του  ΕΤΕΑΝ προς ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο:

 • τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν δανειοδοτηθεί ήδη με την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ και αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους.
 •  τη διοχέτευση στην αγορά των κονδυλίων του ΕΣΠΑ που παρέμεναν δεσμευμένα, με στοχευμένες δράσεις ώστε να πάνε τα κονδύλια αυτά στους πραγματικούς δικαιούχους.
 • τη διευκόλυνση της έκδοσης τραπεζικών εγγυητικών επιστολών και,
 • την εξυγίανση και βελτίωση της αξιοπιστίας του ίδιου του ΕΤΕΑΝ.

Κατόπιν των διαπραγματεύσεων με τις Τράπεζες & σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανακοινώθηκαν  4 σχετικές πρωτοβουλίες:

1. Από το Νοέμβριο τίθεται σε ισχύ αναδιάρθρωση δανείων που έχουν ήδη χορηγηθεί από ΕΤΕΑΝ&αποπληρωμή τους στις τράπεζες μέχρι Μάιο του 2014

2. Νέα χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις από προγράμματα του ΕΣΠΑ

3.Αντιμετώπιση γραφειοκρατικών προβλημάτων λοιπών Προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ (π.χ.«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» μείωση δικαιολογητικών έως 50%)

4. Πρόγραμμα εγγύησης για έκδοση εγγυητικών επιστολών συνολικής αξίας μέχρι 90 εκατ. ευρώ

Έχουμε λοιπόν τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ και παράλληλα έχουμε ένα πρόγραμμα 500 εκατομμυρίων ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις -που εκκρεμεί από το Μάιο- το οποίο θα δοθεί μέσω των ΠΕΠ, των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Όσον αφορά στο τελευταίο ο Υπουργός δήλωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

*Δείτε όλο το κείμενο της Συνέντευξης εδώ

Πρόγραμμα Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών


Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση του προγράμματος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), το οποίο εγγυάται την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών, υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα στοχεύει:

 1. στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης Εγγυητικών Επιστολών εκδόσεως Τραπεζών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν μία μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς την χρήση κεφαλαίων.
 2. στην στήριξη της οικονομίας χωρίς να απαιτείται η χρήση κεφαλαίων, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο ρευστότητα για την προώθησή της σε λοιπούς χρηματοδοτικούς σκοπούς.

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τις υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, Επιχειρήσεις

Επιλέξιμες είναι, όλων των κατηγοριών οι Ε/Ε, καθώς και οι Εγγυητικές Επιστολές λήψης  προκαταβολών έναντι κρατικών ενισχύσεων, υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε ανάλογα Προγράμματα και  απευθύνονται στους κρατικούς φορείς  διαχείρισης και υλοποίησης των Προγραμμάτων Ενίσχυσης.

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 45 εκ. ευρώ εγγυήσεις, καλύπτοντας Εγγυητικές Επιστολές συνολικού ύψους 90 εκ. ευρώ, ενώ το ποσοστό της προσφερόμενης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγύησης ανέρχεται σε 50%.

Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται μέχρι την  εξάντληση του προϋπολογισμού του και όχι αργότερα από την 31.12.2013.

Σχετικά Αρχεία

Συνεργαζόμενες Τράπεζες του Προγράμματος Εγγυητικών επιστολών :

 1. Eurobank
 2. Εμπορική Τράπεζα
 3. Ελληνική Τράπεζα
 4. Εθνική Τράπεζα
 5. Παγκρήτια Τράπεζα
 6. Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
 7. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 8. Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοπονήσσου

(via)

Νέα προγράμματα Εγγυήσεων απο την Eurobank & το Ε.Τ.Ε.Α.Ν


Συνεργασία  Eurobank με  Ε.Τ.Ε.Α.Ν

Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012 ανακοινώθηκε οτι η Τράπεζα Eurobank υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) για την υλοποίηση του προγράμματος «Παροχή Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών υπέρ των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων».

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εξασφαλίσεις, να αξιοποιήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ ώστε να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους με τη χρήση των εγγυητικών επιστολών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η παροχή ρευστότητας είναι ο κρισιμότερος παράγοντας για την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης εγγυητικών επιστολών στις συναλλαγές τους και αφορά τόσο σε υφιστάμενες, όσο και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης εγγυητικών επιστολών στις συναλλαγές τους και αφορά τόσο σε υφιστάμενες, όσο και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση «η τράπεζα, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος, εντάσσοντας και συνδυάζοντάς το με τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της».

Οι όροι και οι προυποθέσεις θα ανακοινωθούν με την επίσημη έκδοση του οδηγού εφαρμογής τους προγράμματος.

Για να είστε ενήμεροι για τις προθεσμίες, τους όρους και τις προυποθέσεις του εν λόγω προγράμματος ή εαν θέλετε απλά να σας ενημερώσουμε οτι ξεκίνησε το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: