Αποτελέσματα στο Πρόγραμμα “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 2”: 100% επιτυχία η Corfu Planning!!!

Ανακοινώθηκαν μολις τα αποτελέσματα στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)» .  Επιτυχία 100% για μία ακόμα…

Read More