Ένταξη 383 επενδύσεων Εκσυγχρονισμού ΧερσαίωνΕμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Την απόφαση ένταξης 383 επενδύσεων Εκσυγχρονισμού Χερσαίων Εμπορικών Οδικών Μεταφορών στο ΕΣΠΑ υπέγραψε ο γενικός…

Read More

Παράταση στο Πρόγραμμα “Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών”

Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών…

Read More