«Εκσυγχρονισμός πρατηρίων υγρών καυσίμων»

Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα  του Υπουργείου Ανάπτυξης η υπογραφή της αποφασης προκήρυξης που αφορά σε επιδότησεις…

Read More