Νέο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» 2012


Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη
δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το
Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»
συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 50 εκατ.
Ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό
Δημόσιο και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το
πρόγραμμα αυτό υλοποιείται έπειτα από την επιτυχή προκήρυξη και
υλοποίηση της δράσης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των
Επιχειρήσεων», συνολικής δαπάνης ένταξης 44,8 εκατ. Ευρώ για 746
επιχειρήσεις. (Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως
συμπληρώσατε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα
επικοινωνήσουμε μαζί σας)

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.