Οδηγός: Τι κάνει η Ε.Ε. για τις ΜΜΕ;

Οι 23 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων και αποτελούν κύριο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην προώθηση της επιτυχούς επιχειρηματικότητας και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των ΜΜΕ, ώστε να τους επιτραπεί να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους στη σημερινή παγκόσμια οικονομία.
Ωστόσο, οι καιροί είναι δύσκολοι για τις μικρές εταιρείες. Τα προβλήματα ταμειακής ροής και η γραφειοκρατία, σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική ύφεση, σημαίνουν ότι οι εταιρείες χρειάζονται βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες.
Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προωθήσει την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, δημιούργησε αυτό τον Οδηγό για να στηρίξει τις ΜΜΕ.
Ο Οδηγός παρουσιάζει όλες τις κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ για να βοηθήσει τις ΜΜΕ σε μία σαφή και απλή γλώσσα.

Σχετικά Αρχεία:  Τι κάνει η ΕΕ για τις ΜΜΕ; (Πηγή © Ε.Ε. 2011)
          
  
       .