Παράταση στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και συμπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων”

Δόθηκε παράταση έως και την 17:00 ώρα της 13ης Αυγούστου 2012 στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για το Προγράμμα “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων”‘ με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα (Α.Π. 2358/669/Α2/04.05.2012 ΕΥΔ ΕΠΑΕ). Στην ίδια απόφαση  ενσωματώθηκαν και παρουσιάζονται οι νέες διευκρινίσεις του Οδηγού του Προγράμματος όπως αυτές όπως προέκυψαν από επισημάνσεις του ΕΦΕΠΑΕ και των δικαιούχων.
(Δείτε αναλυτικά τηνΑπόφαση )