Ενημερωμένος Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων (e-security)

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. έδωσε χτες στη δημοσιότητα νέο ενημερωμένο πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων  των δικαιούχων της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security)».
Δείτε τα σχετικά αρχεία:

Η δράση «e-security» εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τη συνδρομή πόρων όλων των ΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.