Προδημοσίευση του Προγράμματος “Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα”

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοίνωσε την Παρασκευή 14/12/2012 οτι προτίθεται να προκηρύξει το Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα».
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση “το πρόγραμμα αυτό είναι αλληλένδετο και αλληλοϋποστηριζόμενο με το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη νέων Επιχειρηματικών Πάρκων» που ήδη προετοιμάζεται για προδημοσίευση από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αφού, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες των επιχειρήσεων, το πρώτο στοχεύει στην ενίσχυση της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους και το δεύτερο στην ενίσχυση της δημιουργίας νέων οργανωμένων χώρων υποδοχής επιχειρήσεων. Εκτός από την οικονομική, σημαντική είναι και η περιβαλλοντική διάσταση του προγράμματος αφού η εγκατάσταση επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους μειώνει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκ της λειτουργίας τους”.
Το Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.
Δείτε εδώ το Σχέδιο Οδηγού του Προγράμματος.