Παράταση σε προγράμματα του ΕΦΕΠΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως ανακοινώθηκε απο τον ΕΦΕΠΑΕ υπεγράφησαν  οι αποφάσεις εξάμηνης παράτασης/τροποποίησης των Οδηγών των Προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 ενώ αναμένεται η δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (έκδοση ΦΕΚ). Ειδικότερα, οι αποφάσεις αφορούν τα προγράμματα:

  • «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
  • «Πράσινη Επιχείρηση»
  • «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»
  • «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων»

*Δείτε τις αποφάσεις εδώ.