Έναρξη περιόδου υποβολής προτάσεων για τα ΠΕΠ του ΈΣΠΑ.

Ξεκίνησε την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 και θα διαρκέσει δύο μήνες έως τις 25 Απριλίου 2013 η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr/mis.

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους κλάδους του Χονδρικού Εμπορίου, του Τουρισμού, της Μεταποίησης και των Υπηρεσίών.

Δείτε περισσότερα εδώ.